Introducció

Des del naixement de la Fundació Dr. Ferran a l’any 1993, s’han convocat de forma periòdica, premis i beques a la recerca sanitària que han donat suport a nombrosos investigadors.