Contacte

Fundació Dr. Ferran
C. Esplanetes, 14
43500 Tortosa

Telèfon: 977 51 92 51
Correu electrònic: fferran.ebre.ics@gencat.cat