La vida del Dr. Ferran

Llibre: Trets biogràfics del Dr. Jaume Ferran i Clua