Donacions

La Fundació Ferran és una entitat creada per la promoció i el suport a l’activitat de recerca, docència i formació que tingui com a objectiu final millorar el coneixement en les ciències de la salut i el benefici últim del pacient. S’acull a la llei de règim fiscal 49/2002 que contempla incentius per al mecenatge i donacions.

Perquè la Fundació Dr. Ferran aconsegueixi els seus fins fundacionals, necessita la vostra col·laboració i el vostre recolzament econòmic. Les aportacions econòmiques que vulgueu fer, per petites que siguin, són d’extrema importància i ajudaràn als projectes de la Fundació.

Les raons per les donacions es poden resumir en:

· La FF és una institució que té com a raó de ser el “coneixement al servei de les persones”.
· Tots ens podem comprometre en el valor de l’esforç per a la “millora de la salut de les persones”.
· Qualsevol tipus d’ajut aportarà molt “al servei de tots”.

Podeu fer les donacions de diverses maneres:

 1. Donació anònima de particulars
  Les donacions anònimes es poden fer efectius al compte corrent BBVA: ES22 0182 4332 8702 0011 6613
 2. Fent-vos-en socis col·laboradors
  Ompliu aquest formulari o poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 977 51 92 51 o bé per correu electrònic: fferran.ebre.ics@gencat.cat
 3. Donacions d’empreses
  Podeu fer efectives les vostres donacions al compte corrent BBVA: ES22 0182 4332 8702 0011 6613 poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 977 51 92 51 o per correu electrònic: fferran.ebre.ics@gencat.cat
 4. Acords de col·laboració / protecció amb empreses
  Per qualsevol acord de col·laboració contactin amb nosaltres al telèfon 977 51 92 51 o per correu electrònic: fferran.ebre.ics@gencat.cat

Informació bancària:

Fundació Dr. Ferran
C/ Esplanetes, 14
43500 Tortosa

BBVA: ES22 0182 4332 8702 0011 6613
Oficina Plaça Alfons
Pl. Alfons XXII, 11
43500 Tortosa

Per al vostre interès, us informem que les donacions realitzades a les fundacions produeixen desgravació als donants. Així, els contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques, tindran dret a deduir de la quota íntegra el 25% de l’import de la donació realitzada. A més, les persones jurídiques tindran dret a deduir de la seva quota íntegra de l’impost sobre societats, el 35% de l’import de la donació realitzada. La Fundació Ferran es troba acollida al règim especial Llei 49/2002 d’incentius fiscals al mecenatge.