Què fem?

Per explicar l’activitat de la Fundació cal centrar-nos en primer lloc en quins són els objectius generals, quin n’és l’àmbit d’actuació i a qui van adreçades les accions que fa la Fundació.

 
Els objectius de la Fundació són:

· Promoure i divulgar la investigació científica, majoritàriament la recerca sanitària, però també la veterinària, la farmacèutica i la biològica
· Incentivar activitats docents, especialment en el camp de la sanitat
· Donar suport a activitats i programes científics, sanitaris i culturals

 
L’àmbit de la Fundació és:

El seu àmbit preferent són les Terres de l’Ebre, si bé la Fundació pot desenvolupar les seves activitats a tot el conjunt de Catalunya.

 
A qui van adreçades les accions que fa la Fundació:

· Als professionals sanitaris i usuaris dels sistemes de salut
· Als científics i estudiants de qualsevol disciplina relacionada amb els objectius de la Fundació

 
Activitats bàsiques de la Fundació Dr. Ferran:

· Concedir el premi Dr. Ferran al millor treball de recerca

· Convocar anualment beques a projectes de recerca de grups d’investigació

·Donar suport als investigadors posant mitjans (suport estadístic i metodològic) i facilitant la gestió dels projectes de recerca.

·Donar suport al Projecte de prevenció de la transmissió del VIH i altres malalties, impartint tallers adreçats a dos grups població: adolescents i persones que exerceixen la prostitució. Col·labora amb el projecte la Diputació de Tarragona.

· Organitzar periòdicament activitats docents i formatives