Browsing articles in "Noticies"

Obertura de la Convocatòria de Beques 2015 de la Fundació Dr. Ferran

feb 24, 2015   //   by elaine   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

Obertura de la Convocatòria de Beques 2015 de la Fundació Dr. Ferran

S’ha obert el període per presentar els projectes a la convocatòria de beques 2015 que anualment convoca la Fundació Dr. Ferran que finalitzarà el proper dia 27 de març.

Tots els tràmits per a la presentació dels projectes s’han de fer en línia per mitjà d’aquest web.

 

Beques Dr. Ferran 2015

Per a l’any 2015 la Fundació Dr. Ferran convoca dues beques destinades a donar suport econòmic a projectes d’investigació presentats per un grup de recerca d’inici i un grup de recerca emergent de les Terres de l’Ebre:

Grup d’inici: grup de recerca estructurat al voltant d’un investigador/a principal que treballa en un centre de salut i que presenta un projecte que s’emmarca en una línia d’investigació en salut definida, encara que no pugui acreditar publicacions ni sol·licituds d’ajuts ni projectes desenvolupats conjuntament.

Grup emergent: grup de recerca estructurat al voltant d’un investigador/a principal que treballa en un centre de salut i compta amb una trajectòria científica estable i continuada d’una durada superior a tres anys, que ha comptat amb suport econòmic previ i que ha generat publicacions rellevants en els tres últims anys. El projecte que presenti ha de formar part d’una línia d’investigació definida.

 

Bases reguladores per a la presentació dels projectes

1. Les beques estan destinades a treballs de recerca amb una durada màxima d’un any (*).

2. Cadascuna de les beques té una dotació de 3.000 euros. S’hi aplicaran les retencions que estableixi la legislació vigent.

3. La sol·licitud de les beques s’ha de fer únicament de forma electrònica mitjançant l’adreça info@fundacioferran.org i ha d’anar acompanyada dels documents següents:

  • Formulari de presentació del projecte (descarregueu-lo). Aquest document incorpora les dades del projecte i també les dades de filiació i curriculars dels investigadors.
  • Conformitat del responsable del servei o la unitat on s’hagi de dur a terme el projecte segons el Document de conformitat (descarregueu-lo).
  • Informe de la comissió de recerca i/o del comitè ètic d’investigació clínica (CEIC) que sigui favorable (o pendent d’aprovació).

Els documents que porten signatures (conformitat del responsable i l’informe de la comissió de recerca i/o CEIC) s’han d’escanejar i enviar únicament en format digital. Els originals d’aquests documents han de restar a mans de l’investigador principal ja que seran requerits en el cas que el projecte sigui becat.

La persona sol·licitant rebrà un correu electrònic com a justificant de la recepció de la sol·licitud.

4. El termini de presentació de la documentació finalitza el dia 27 de març de 2015 a les 24.00 hores.

5. El Comitè Científic de la Fundació Dr. Ferran, presidit per la directora científica, avaluarà els projectes d’investigació presentats tenint en compte els punts següents:

  • Títol, antecedents, hipòtesis i objectius
  • Adequació de la metodologia
  • Rellevància científica del projecte, impacte clínic i aplicabilitat dels possibles resultats
  • Adequació de l’equip investigador
  • Adequació del pressupost econòmic del projecte
  • Transversalitat (estudis multicèntrics, col·laboracions)

El Comitè Científic proposarà com a guanyadors de les Beques 2015 els projectes que hagin obtingut la puntuació més alta. El Patronat de la Fundació supervisarà tot el procés i, si escau, aprovarà la proposta de Beques Dr. Ferran 2015.

6. La Fundació Dr. Ferran farà públics els guanyadors de les Beques Dr. Ferran 2015 en un acte públic, a mitjan del mes de maig de 2015.

7. La Fundació comunicarà l’adjudicació de la beca a l’investigador/a principal a fi de formalitzar-hi el contracte corresponent. També hi constarà el compromís de fer arribar a la Fundació un informe de l’estat del projecte transcorreguts sis mesos i fer-ne una presentació de resultats al cap d’un any.

8. Els investigadors tenen tots els drets intel·lectuals que la llei atorga als autors dels treballs científics i, particularment, el de la lliure expressió dels treballs a la comunitat científica. Tanmateix, en les publicacions a revistes especialitzades i en les presentacions a cursos, congressos i jornades derivades dels projectes becats per la Fundació Dr. Ferran és obligatori que consti la Fundació Dr. Ferran i cal enviar-ne una còpia digital a l’adreça electrònica info@fundacioferran.org.

 

(*) S’exclouran de la convocatòria els projectes que gaudeixin de suport econòmic d’altres organismes, els  que no hagin presentat la documentació abans del termini establert i els que tinguin la documentació incompleta.

 

Cartell de la convocatòria

Tríptic de la convocatòria

Marta Berenguer ha presentat la seva tesi doctoral

set 26, 2014   //   by elaine   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

Marta Berenguer Poblet, infermera del Servei d’Urgències de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, va defensar la seva tesi doctoral, el dia 19 de setembre, a l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre de la URV. L’estudi va rebre el 1r. Accèssit de la Convocatòria de Beques Dr. Ferran 2012.

La tesi porta per títol: “L’actitud infermera vers la família: adaptació transcultural al castellà i validació de l’escala Families’ Importance in Nursing Care- Nurses’ Attitudes (FINC-NA)” i ha estat dirigida per la Dra. Teresa Salvadó, del Servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC i professora associada del Departament d’Infermeria de la URV, i per la Dra. Mar Lleixà Fortuño, professora del Departament d’Infermeria de la URV.

La tesi ha rebut la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

 

La Fundació Dr. Ferran lliura les beques del 2014

mai 9, 2014   //   by elaine   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

El passat dijous, dia 8 de maig, va tenir lloc, a la Sala Polvorí del Parador Castell de la Suda de Tortosa, l’acte anual de lliurament de beques de la Fundació Dr. Ferran.

En primer lloc, els autors dels treballs premiats en la convocatòria de l’any 2013 van presentar l’estat i els resultats actuals dels seus projectes.

Després, es va iniciar l’acte de lliurament de les beques d’investigació de la Fundació Dr. Ferran, presidit per la Sra. Anna Algueró, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa, juntament amb el Sr. Albert Gómez, director del Serveis Territorials de salut; el Dr. Salvador Pallejà, director de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta; el Dr. Daniel Ferrer-Vidal, director d’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre, i el Dr. Ramon Bosch, president de la Fundació Dr. Ferran.

El Dr. Vicente Ortún, degà i professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra; fundador i exdirector del Centre de Recerca en Economia i Salut, hi va pronunciar la conferència magistral: “Epicrisi sanitària”.

Tot seguit es van lliurar els premis als treballs becats. A aquesta convocatòria s’hi van presentar 12 projectes de investigació que han estat avaluats per un comitè científic constituït per investigadors reconeguts, alguns d’ells externs a la Fundació i de fora de Terres de l’Ebre, i d’altres de Terres de l’Ebre.

Els projectes d’investigació guanyadors de les beques Dr. Ferran 2014 són:

Beca Dr. Ferran 2014 a un Grup Emergent, amb una dotació de 3.000€, al projecte: “Avaluació dels nivells d’estrès oxidatiu en càncer de mama: relació amb els patrons de resposta immune i la supervivència”, del grup d’investigació en patologia oncològica i bioinformàtica de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l’investigador principal del qual és  Carlos López Pablo i els investigadors col·laboradors: Cristina Callau Casanova, M. Teresa Salvadó Usach, Montserrat Llobera Serentill, Tomás Álvaro Naranjo i, Joaquín Jaén Martínez.

Beca Dr. Ferran 2014 a un Grup d’Inici, amb una dotació de 3.000 €, al projecte: “La valoració i la planificació de cures d’infermeria en la prevenció i maneig del pacient amb risc de confusió aguda” del grup d’investigació Infermeria de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i de la Universitat Rovira i Virgili – Campus Terres de l’Ebre, la investigadora principal dels qual és Elena Solà Miravete i els investigadors col·laboradors: Mar Lleixà Fortuño, Carlos López Pablo, Eulàlia Juvé Udina, Montserrat Martí Cavallé i Glòria Puntes Farnós.

1r. Accèssit de la Convocatòria de Beques Dr. Ferran 2014, amb una dotació de 1.000€ al projecte: “Nivell competencial dels professionals d’infermeria que realitzen el triatge / RAC als serveis d’urgències de les Terres de l’Ebre” del grup d’investigació  d’Urgències Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i Universitat Rovira i Virgili – Campus de Terres de l’Ebre, la investigadora principal del qual és: Estrella Martínez Segura i els investigadors col·laboradors: Mar Leixà Fortuiño, Gemma March Pallarés, Gerard Mora López, Montserrat Solà Pola i Manel R. Chanovas Borràs.

2n. Accèssit de la Convocatòria de Beques Dr. Ferran 2014, amb una dotació de 1000€, al projecte: “Cuidador familiar de pacients amb demència a Terres de l’Ebre” del grup d’investigació de malalties neurològiques de l’ Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i Universitat Rovira i Virgili – Campus Terres de l’Ebre, la investigadora principal del qual és Bàrbara Monteagudo Fombuena i els investigadors col·laboradors: Mar Lleixà Fortuño, Carme Ferré Grau, Josep Zaragoza Brunet i Sílvia Reverté Vilarroya.

Així mateix, arran de la renovació de la Junta de la Fundació, es va fer un homenatge al Dr. Antoni Grau i la Dra. Anna Jardí, president i vicepresidenta sortints, respectivament en reconeixement a la seva tasca al front de la Fundació durant els darrers dinou anys.

Finalment, com a intermedi del acte de comiat als residents que han acabat el seu període de formació en l’àmbit de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, el públic assistent va poder gaudir de l’actuació del Noi, el seu nebot Jaume i el Mut de Ferreries.

Convocatòria de Beques 2014

gen 31, 2014   //   by mmagin   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

La Fundació Dr. Ferran convoca dues beques destinades a donar suport econòmic a projectes d’investigació presentats per un grup de recerca d’inici i un grup de recerca emergent de les Terres de l’Ebre.

Més informació

Treballs becats a la convocatòria 2013 de les Beques Fundació Dr. Ferran

mai 21, 2013   //   by mmagin   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

El passat dijous, dia 16 de maig, va tenir lloc, a la cripta de l’església de la Reparació de Tortosa, l’acte anual de lliurament de beques de la Fundació Dr. Ferran. En primer lloc, els autors dels treballs premiats en la convocatòria de l’any 2012, van presentar l’estat actual i els resultats dels seus projectes. La Dra. Anna Jardí, vicepresidenta de la Fundació, va conduir les intervencions.

Tot seguit, es va iniciar l’acte de lliurament de les beques d’investigació de la Fundació Dr. Ferran, presidit per la Sra. Anna Algueró, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa, juntament amb el Dr. Josep M. Pepió, en representació del director del Serveis Territorials de salut; el Dr. Julio Garcia Prieto, gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, i el Dr. Antoni Grau, president de la Fundació Dr. Ferran.

La conferència magistral, amb el títol “Ser metge”, va ser pronunciada pel Dr. Miquel Vilardell, cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Vall d’Hebron, catedràtic de Medicina Interna de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Podeu mirar la conferència magistral i altres vídeos de la Fundació al Canal YouTube:

 

A la convocatòria de Beques Fundació Dr. Ferran 2013 s’hi van presentar 6 projectes de recerca. El Patronat de la Fundació a proposta del comitè científic va acordar atorgar dues beques de 3.000 € i dos accèssits de 1.000 €:

 

Beca Dr. Ferran a per a un grup d’investigació emergent al projecte titulat: “Resistència transferible a quinolones en aïllats clínics d’enterobacteris d’origen humà de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre” la investigadora principal del qual és M. Mar Olga Pérez Moreno del Laboratori Clínic ICS Terres de l’Ebre, i les investigadores col·laboradores: M. José Centelles Serrano, Vanessa Quiles Fortuny, Laura Monllaó Hernández, M. Pilar Cid Ventura del Laboratori Clínic ICS Terres de l’Ebre.

Beca Dr. Ferran a per a un grup d’investigació d’inici al projecte titulat: “Estudio LIDEAL. Estudio de la relación entre biomarcadores neuropsicológicos y proteicos en líquido cefaloraquídeo y el riesgo de evolución a demencia tipo Alzheimer en una cohorte de pacientes con depresión y quejas cognitivas” l‘investigador principal del qual és: Josep Zaragoza Brunet del Servei de Neurologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i els investigadors col·laboradors: Sonia Escalante Arroyo, Moisés Garcés Redondo, Gisela Martín Ozaeta, Tania Gavilán Iglesias, J. Josep Baiges Octavio, Sílvia Reverté Villarroya, Calamanda Matamoros Obiol, Rosa Benet Martí i Ester Inglada Garcia, del Servei de Neurologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

1a beca accèssit Dr. Ferran i Clua 2012 al projecte titulat: “Ebresalutmental. Un programa 2.0 a les escoles” l’autora del qual és: Lidia Sarrió Colas de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre i Facultat d’Infermeria Campus de la URV Terres de l’Ebre, les investigadores col·laboradores: Mar Lleixà Fortuño. Facultat d’Infermeria Campus de la URV Terres de l’Ebre; Bàrbara Adell Argentó, Cristina Vila Giner, Marga Merlos Borrull. Fundació Perer Mata Terres de l’Ebre.

2a beca accèssit Dr. Ferran i Clua 2012 al projecte titulat: “Eficàcia del protocol de tractament de l’obesitat infantojuvenil desenvolupat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta” els autors del qual són: Benilde Domingo Arasa de la Universitat Rovira i Virgili, i Pere Genaró Jornet del Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i les investigadores col·laboradores: Anna Panisello Tafalla, EAP Aldea-Ampolla-Camarles; Arantxa Luque Cortes, Isabel Cortés Moskowich i Neus Rodríguez Zaragoza, Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta; Laura Curto Nácher, Agència de Promoció de la Salut. Departament de Salut; M. José López Sánchez, EAP Tortosa Oest; Sonia Ponce Lopez i Xaro Bautista Castells, EAP Tortosa Est.

Acte de lliurament de beques de la Fundació Dr. Ferran 2013

mai 8, 2013   //   by mmagin   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

L’acte de lliurament de les beques de la Fundació Dr. Ferran serà el proper 16 de maig, coincidint amb el comiat dels residents a l’ICS Terres de l’Ebre.

El termini per presentar els treballs va finalitzar el dia 19 d’abril i en aquesta convocatòria 2013 s’han presentat 6 projectes de recerca. Es lliuraran dues beques destinades a donar suport econòmic a projectes de recerca en salut. Totes dues seran de 3.000 €, una es concedirà a un grup d’inici i l’altra, a un grup emergent.

Enguany tindrem com a conferenciant invitat el Dr. Miquel Vilardell, cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i catedràtic de Medicina Interna de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Addicionalment, abans d’aquesta conferència, els investigadors becats en la convocatòria de 2012 faran una breu comunicació oral dels resultats dels treballs que van ser mereixedors de la beca o l’accèssit.

Reconeixement per a la Fundació Dr. Ferran

nov 28, 2012   //   by elaine   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa ha atorgat un reconeixement a la Fundació Dr. Ferran per la seva trajectòria investigadora.

L’acte va tenir lloc a les instal·lacions del complex hoteler Villa Retiro de Xerta el dia 22 de novembre de 2012, amb la participació de més de 250 empresaris de les Terres de l’Ebre.

Sota el patrocini del Banc de Sabadell i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, dels quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre, de l’Ebre-setmanari-televisió i de l’Hotel Villa Retiro de Xerta, el lliurament dels premis va estar presidit pel president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, i pel president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora.

Treballs becats a la convocatòria 2012 de les Beques Fundació Dr. Ferran

mai 22, 2012   //   by elaine   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

El passat dijous, dia 17 de maig, van tenir lloc, a la Sala del Polvorí del Parador de la Suda de Tortosa, els actes anuals de lliurament de beques de la Fundació Dr. Ferran. En primer lloc, els autors dels treballs premiats en la convocatòria de l’any 2011, van presentar l’estat actual i els resultats dels seus projectes. La Dra. Anna Jardí, vicepresidenta de la Fundació, va conduir i concloure les intervencions.

Tot seguit, es va iniciar l’acte de lliurament de les beques d’investigació de la Fundació Dr. Ferran, presidit per la Sra. Anna Algueró, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa, juntament amb el Dr. Josep M. Pepió, en representació del director del Serveis Territorials de salut; el Dr. Julio Garcia Prieto, gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, i el Dr. Antoni Grau, president de la Fundació Dr. Ferran.

La conferència magistral, amb el títol “El genoma del càncer”, va ser pronunciada pel Dr. Elías Campo, director d’investigació de l’Hospital Clínic de Barcelona, cap secció d’hematopatologia del Centre de Diagnòstic Biomèdic – Servei d’Anatomia Patològica del mateix Hospital.

Investigador de renom internacional, el Dr. Campo dirigeix actualment el projecte Genoma de la leucèmia que és la contribució espanyola al consorci internacional del genoma del càncer. Amb tot, en la introducció de la seva exposició, va voler destacar els lligams que té amb el nostre territori amb un record dels col·legis de Tortosa on va estudiar.

Podeu veure la conferència magistral aquí:

 

A la convocatòria de Beques Fundació Dr. Ferran 2012 s’hi van presentar 8 projectes de recerca. El Patronat de la Fundació a proposta del comitè científic va acordar atorgar dues beques de 3.000 € i dos accèssits de 1.000 €:

Beca Dr. Ferran i Clua 2012 per a un grup emergent al projecte titulat: “Patrons de resposta immune en els carcinomes ductals infiltrants de mama Luminal A i triple negatius” la investigadora principal del qual és: Cristina Callau Casanova de l’àrea de Biologia Molecular i Recerca, i els investigadors col·laboradors: Carlos López i Marylène Lejeune, de l’àrea de Biologia Molecular i Recerca; Montserrat Llobera, del Servei d’Oncologia; Maria Teresa Salvadó, Tomás Álvaro i Joaquín Jaén, del Servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC.

Beca Dr. Ferran i Clua 2012 per a un grup de recerca d’inici al projecte titulat: “Estudi de factors de la resposta immune enfront la vacunació contra l’Hepatitis B en el personal de l’ICS TE i Tarragona”, l’investigador principal del qual és: Josep Sol Vidiella, de la Unitat Bàsica de Prevenció Terres de l’Ebre, i els investigadors col·laboradors: Cristina Callau, de Biologia Molecular i Recerca; Vanessa Redó i Teresa Catalán, de la UBP Terres de l’Ebre; Maria Teresa Mestre, Pilar Carbajo, Alexandra Tarragó i Josep Ma. Roigé, de la UBP de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Beca accèssit Dr. Ferran i Clua 2012, per a un grup emergent al projecte titulat: “Sèpsia i resposta inflamatòria: efecte combinat de l’oxidació i expressió de les citocines en l’estat funcional de les lipoproteïnes” la investigadora principal del qual és: Teresa Sans Mateu del Servei d’Anàlisis Clíniques de l’HTVC, i els investigadors col·laboradors: Ramon Claramonte, José Luna, Gaspar Masdeu, Manuel Chanovas, de la Unitat de Medicina Intensiva de l’HTVC; Marta Rodríguez, Llorenç Font i Xavier Ortín, del Servei d’Hematologia de l’HTVC, i Marcos Ibañez i Federico Esteban, de la Unitat de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Beca accèssit Dr. Ferran i Clua 2012, per a un grup d’inici al projecte titulat: ”Adaptació transcultural i validació d’una escala: l’actitud infermera vers la família”, la investigadora principal del qual és: Marta Berenguer Poblet, del Servei d’Urgències de l’HTVC, i les investigadores col·laboradores: Mar Lleixà, Carme Ferré, Pilar Montesó, Montse García, del Departament d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, i Maria Teresa Salvadó, del Servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC.

Acte de lliurament de beques de la Fundació Dr. Ferran 2012

abr 18, 2012   //   by elaine   //   Noticies  //  Desactiva els comentaris

L’acte de lliurament de les beques de la Fundació Dr. Ferran serà el proper 17 de maig, coincidint amb el comiat dels residents a l’ICS Terres de l’Ebre.

Read more >>

Pàgines:«12

Noticies Categories